WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ (POŚWIADCZEŃ) O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGODo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:53:33

ROŚ.V.

Wydawanie zaświadczeń (poświadczeń) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 

I. Podstawa Prawna · Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592); · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

 

II. Wymagane wnioski · wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rodzinnego ROŚ.V.

 

III. Wymagane załączniki · Oświadczenie potwierdzone przez 2 świadków

 

IV. Dokumenty do wglądu · Nakaz płatniczy · Dokumenty potwierdzające użytkowanie gruntów rolniczych (umowa dzierżawy)

 

V. Opłaty* · skarbowa: 5,00 zł za podanie, 0,50 zł za każdy załącznik, 11,00 zł za zaświadczenie.

 

VI. Termin załatwienia sprawy · 7 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy · ul. Złota 7 tel.:(41) 357 26 47

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna · Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy · brak

 

X. Opłaty za odwołanie · skarbowa 5,00 zł, 0,50 zł za każdy załącznik

 

XI. Uwagi · brak

 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie urzędu przy ulicy 3-go Maja 10, lub w kasie ING Bank Śląski S.A. o/Pińczów, ul Złota

 Powrót