Przeniesienie uprawnień wynikających licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na osobę trzecią

Wersja do druku

Przeniesienie uprawnień wynikających licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na osobę trzecią

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 1999r. Nr.101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na osobę trzecią
III. Wymagane załączniki
•  W przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencje ustąpienie na jej miejsce spadkobiercy:
1. Kserokopia aktu zgonu
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zmiany formy prawnej, połączenia, podziału lub przekształcenia
IV. Dokumenty do wglądu
• 
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0,50 zł załączniki
• Opłata za przeniesienie uprawnień finansów licencji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• 
IX. Opłaty za odwołanie*
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie                                                                                                                                              ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2405

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-16 11:37:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-17 07:51:23
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-05-19 10:24:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony