Przeniesienie uprawnień wynikających licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na osobę trzeciąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-07-26 14:05:13

Przeniesienie uprawnień wynikających licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na osobę trzecią

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 1999r. Nr.101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na osobę trzecią
III. Wymagane załączniki
•  W przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencje ustąpienie na jej miejsce spadkobiercy:
1. Kserokopia aktu zgonu
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zmiany formy prawnej, połączenia, podziału lub przekształcenia
IV. Dokumenty do wglądu
• 
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0,50 zł załączniki
• Opłata za przeniesienie uprawnień finansów licencji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• 
IX. Opłaty za odwołanie*
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie                                                                                                                                              ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008

 Powrót