Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że została decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zjazdu z drogi oznaczonej nr ewid.72 na teren nieruchomości nr ewid.27/9 położonych na obrębie 02 miasta Pińczowa przy ul.Przemysłowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z powyższą decyzją nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Pińczowie, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 919

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-29 12:28:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-30 08:05:55
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-29 12:28:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony