Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2005 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej o nr ewid. 236 na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 307/2 położoną w miejscowości Pasturka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miejscowości Pasturka, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 935

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-07-07 13:51:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-11 09:18:25
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-06-10 13:13:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony