Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 23 maja 2005 roku, na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko- Kieleckiego z/s w Skarżysko- Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa :

·        obręb 02 - nr nr ewid. 12/31, 12/38, 12/49, 27/12, 31, 72, 73, 78, 118, 119,

·        obręb 03 - nr nr ewid. 15/9, 15/10, 76/3,

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia    15 kV „Przemysłowa – PZKB – PZGS w Pińczowie”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 895

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-07-13 12:59:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-14 08:05:53
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-07-13 12:59:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony