Majątek SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-18 15:15:42

Majątek Spółki

 

POSIADANE ŚRODKI TRWAŁE NA DZIEŃ 31.12.2006R. W TYS. ZŁ.

 

WARTOŚĆ NATTO NA DZIEŃ 31.12.2006R.

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość początkowa

Wartość netto

Wieczyste użytkowanie gruntów

178 551

137 064,15

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

6 917 885,25

2 762 049,03

Urządzenia techniczne i maszyny

162 501,11

78 055,72

Środki transportu

408 232,67

3 873,37

Inne środki trwałe

50 523,39

-

razem

7 717 693,42

2 981 042,24

 Powrót