Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.
 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2005r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie miejscowości Szarbków, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Uników gm.Pińczów. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Szarbków, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Uników w obrębie, których przebiega planowana inwestycja.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1171

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-08-19 11:29:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-09-01 08:38:36
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-08-19 11:29:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony