INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów


   Stosownie do art. 32 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
   - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/


podaję do publicznej wiadomości


że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono wniosek      o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanego na nieruchomości nr nr ewid. 2/5, 2/7 i 5 w obrębie 08 miasta Pińczowa przy ul Spółdzielczej 6a, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie na halę przeznaczoną do odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozbiórka samochodów wykonywana będzie w ramach zajęć dydaktycznych), a także raport oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sprawy w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3-go Maja 10 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.
        


Pińczów, dnia 25 sierpnia 2005 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1063

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-08-26 12:07:11
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-08-26 12:39:04
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-07-20 10:16:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony