Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow

Wersja do druku

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Stosownie do art. 32 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm./

podaję do publicznej wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami : 230/1, 229/12 i 311/2 122/1, położonych w obrębie 05, miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej Nr BTS 55279 Pińczów Rynek, na wieży Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 2, w tym raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać z powyższą decyzją w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1222

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-08 09:55:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-09-12 13:59:25
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-08 09:55:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony