Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami : 230/1, 229/12 i 311/2 122/1, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej Nr BTS 55279 Pińczów Rynek, na wieży Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 2.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją,     w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 891

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-08 09:58:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-09-12 13:58:37
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-08 09:58:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony