Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 21 września 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 767 na nieruchomość nr ewid. 307/2, położoną w miejscowości Pasturka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Pasturka, w granicach terenu nieruchomości


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 983

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-28 14:36:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-10-05 10:26:52
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-28 14:36:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony