Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 08 września 2005 roku. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach nr nr ewid. /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych na terenie sołectw Kowala i Pasturka, gmina Pińczów, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej /linie kablowe ziemne miedziane/.  

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Kowala i Pasturka, w obrębie których przebiega planowana inwestycja.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje , że zostały przydzielone lokale z gminnego zasobu komunalnego następującym osobom


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1097

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-28 14:39:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-10-05 10:26:43
Ostatnia zmiana: Teresa Gręda, data: 2009-09-09 10:28:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony