Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 26 września 2005 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości nr ewid. 2/5, obręb 08, położonych w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie pod potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zakres usług - logopedycz- na pomoc dzieciom).

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 851

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-30 10:58:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-10-05 10:26:31
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-09-30 10:58:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony