Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy PIńczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie pod potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zakres usług - logopedyczna pomoc dzieciom) na nieruchomości nr ewid. 2/5, obręb 08, położonej w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1116

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-11-17 08:47:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-11-18 13:53:37
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-10-29 10:04:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony