OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej /kanalizacja teletechniczna, linie kablowe ziemne miedziane i światłowodowe, linie słupowe - napowietrzne, szafa dostępowa wraz z przyłączem energetycznym/ na terenie miejscowości Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miejscowości Bogucice I, Bogucice II i Marzęcin, w obrębie których przebiega planowana inwestycja.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 887

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-12-06 10:44:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-12-09 12:09:19
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-12-06 10:44:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony