OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie na halę przeznaczoną do odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozbiórka samochodów wykonywana będzie w ramach zajęć dydaktycznych), na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 2/5, 2/7, i 5, położonej w obrębie 08 miasta Pińczowa, przy ul. Spółdzielczej 6a.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 880

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-12-06 10:45:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-12-09 12:08:52
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-12-06 10:45:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony