WładzeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2004-04-07 07:52:31

Spółka zarządzana jest przez 3-y osobowy Zarząd :


           Prezes - Dyrektor - mgr inż. Janusz Koniusz
           Z-ca Prezesa - Dyrektor d/s Technicznych - mgr inż. Tadeusz Kawiorski
           Z-ca Prezesa - Gł. Księgowy - mgr Jadwiga NawrótPowrót