Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2005r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jej użytkowania zgodnie

z przeznaczeniem na terenie miasta Pińczowa obr. 02, w miejscowości Brzeście i Podłęże.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Pińczowie na obr. 02 miasta, Brześcia, Podłęża gm. Pińczów.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1060

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2005-12-22 09:28:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-31 08:49:55
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2005-12-22 09:28:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony