Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

   ROS.7627/9/1b/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 20.01.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Pińczów,
ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pińczów
ul. Nowowiejska do 7 Źródeł i Skrzypiów, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w miejscowościach Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Skowronno Górne;

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Pińczów, dn. 20.01.2006r.

 

ROŚ. II.7627/9/1a/06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/

zawiadamia się, że dnia 20.01.2006r. na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pińczów ul. Nowowiejska do 7 Źródeł i Skrzypiów, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Skowronno Górne na działkach nr ewidencyjny:

Szczypiec:

15, 16/8, 167, 75, 76, 105, 113, 141, 115, 125, 126, 148, 140, 127, 215, 216, 229, 181, 169, 145, 106, 107, 109, 128, 110, 172, 111, 138, 139, 183, 131, 168, 77, 144, 165, 205, 214, 453, 1189,

Brzeście:

1230/1, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1192, 1193, 1194, 1200, 1190, 1191, 997, 1229/1, 544, 545, 436, 181, 1409, 182, 367/2, 371/1, 371/3, 371/4, 465, 423, 424, 473/2, 426, 479, 427, 429/1, 429/3, 433/2, 433/3, 1242/2, 433/5, 434/1, 460/2, 608/2, 462, 463, 464/1, 464/2, 466, 468, 469, 470, 471, 473/3, 474, 475, 481, 482, 484, 485, 488, 500, 502/1, 505/2, 507/1, 512/1, 517, 785, 518, 519/1, 519/2, 520, 524/1, 699, 1242/1, 526, 538/4, 528, 541, 529, 542, 543, 701/1,

701/3, 783, 784, 786, 531/1, 532/1, 532/6, 533, 534, 535, 538/3, 540/1, 544, 854/1, 545, 601, 607/1, 608/1, 613, 614, 615/1, 615/2, 616/1, 629/1, 631/1, 636, 637, 638, 639, 788, 690, 697/1, 698, 702, 705, 782, 787, 808/1, 1183, 1184, 1185/6, 1185/5, 1218, 1352, 1354, 1219, 1220, 1221, 1238, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1241, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255/1, 1255/2, 1256/2, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264/2, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1270/3, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1367, 1369, 1278, 1279, 1280, 476, 1281, 1282, 1286, 1284, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293/2, 1293/3, 1294/1, 1294/2, 1296, 1300, 1297, 1298/3, 1298/6, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1361, 1307/1, 1309, 1310, 1312/1, 1312/3, 1312/4, 1314, 1320, 1322, 1326, 1337, 1339, 1338/1, 1340, 1341, 1346, 1348, 1350, 1362, 1364, 1400, 1452, 1453, 372, 458, 486, 499, 530, 550, 703, 814/2, 855, 1189, 1287, 1293/1, 1396, 1410, 467, 792, 814/1, 1258, 1299, 1311, 298, 366/1, 177/1, 178/1, 258, 299, 364

Włochy:

274, 689, 273, 457, 503, 68, 62, 266, 424, 223/1, 209/3, 209/4, 427, 72, 73, 361, 214, 220, 426, 464, 210, 211, 465, 64, 434, 348, 343, 371/1, 371/11, 219, 453/3, 449, 74/2, 366/1, 454, 230, 439, 440, 365, 367, 368/3, 356, 357, 71, 216, 123, 217, 288, 289, 363, 364, 460, 283, 284, 444, 285, 286, 287, 417, 421, 456/1, 236, 67, 456/2, 213, 302, 371/7, 431, 321/7, 321/10, 231, 369, 442, 234, 277, 278, 368/2, 69, 451, 445, 66/6, 432, 208, 206, 370, 371/3, 438, 66/7, 423, 429, 430, 235/1, 235/2, 237, 76, 77/1, 419, 420, 280, 282, 300/1, 301/1, 57, 323, 344, 502, 689, 234, 274, 361, 368/6, 369, 371/1,

Pińczów:

Obręb 02:

12/13, 12/42, 12/43, 12/57, 30/4, 78, 55,

obręb 03:

1/1, 2/2, 1/2, 16, 18/1, 17, 34, 84, 42, 38/1, 39, 40, 37/1, 33, 36, 35, 44, 49, 48/2, 53, 55, 57, 86/1, 86/2, 86/3, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 76/3, 79, 80, 3, 76/1, 76/3, 3/1, 3/3

obręb 06:

238/1,

23, 24, 289, 25, 26, 27/1, 27/2, 37, 38/1, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 84, 109, 164, 165, 166, 240, 409, 461, 363, 292, 463, 464/1, 464/2, 305, 460, 457/3

Skowronno Górne:

436, 499, 475, 502, 501, 381/1, 382, 439, 392, 442, 440, 441, 390, 388, 389, 443, 444, 445, 449, 398, 451, 452, 394, 461, 462, 404, 405, 456, 458, 457, 465/1, 466, 464, 378, 380, 496, 500, 421, 506, 437,

Skowronno Dolne:

422, 227, 228, 215

Podłęże

95, 193, 194, 644, 169/3, 170, 173, 174, 176, 255, 256, 186, 188, 192, 195, 196, 357, 272, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 590, 591, 589, 259, 260, 261, 337/2, 266, 268, 271, 317/1, 648, 630/1, 337/1, 342, 345, 347, 349, 351, 352, 354, 353, 356, 610, 632, 943, 944, 358, 482, 362, 363, 365, 366, 368, 369, 371, 651, 688, 687, 960, 404, 422, 458, 467, 481, 508, 509, 511, 510, 513, 521, 586, 588, 592, 593, 597, 598, 599, 600, 601, 604, 624, 662, 664, 611, 612, 614, 654, 620, 622/2, 660, 626, 628/1, 628/2, 630/2, 631, 634, 633/1, 633/2, 635, 637, 636, 638, 639, 642, 643, 644, 645/1, 645/2, 656/1, 656/2, 658, 717, 718, 747/1, 747/4, 748, 769, 197, 273, 420, 584

Skrzypiów:

122/1, 122/2, 126, 130, 257/1, 257/2, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 148, 237/3, 240, 241, 243/1, 243/2, 245/1, 245/2, 247/1, 247/2, 248/1, 249, 250/1, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 667, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 658, 659/2, 269, 290, 270/1, 270/2, 271, 676/2, 272, 273, 274, 152, 275, 276, 277/1, 277/2, 278, 309/3, 279, 281/1, 281/2, 285, 287, 306/1, 292, 293, 295, 305, 306/12, 306/13, 306/3, 307/1, 309/1, 309/2, 309/4, 310, 309/5, 314/1, 314/6, 314/8, 314/5, 314/6, 320/2, 320/4, 321, 322, 398, 331, 151, 333/1, 334/2, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 370, 371, 373, 375, 397, 553, 400, 554, 558/4, 602, 603, 610, 611/1, 611/2, 614, 642, 652/1, 652/2, 659/4, 464/1, 464/2, 77, 291, 362, 604, 189, 348, 352, 545, 283, 314/1, 314/6, 314/8, 676/2

            Stosownie do art. 10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów. Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) wniosek został umieszczony
w publicznie dostępnym wykazie danych.

Pieczęć o następującej treści: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów  mgr inż. Łukasz Łaganowski  (podpis nieczytelny)

 

Otrzymuje:

1.        Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

2. A/a

3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta
   i Gminy Pińczów

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 730 - 1530 , wt. w godz. 730 - 1700, pt. w godz. 730 - 1400 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 931

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2006-01-23 14:31:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-01-24 08:24:33
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2006-01-23 14:31:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony