2008

Wersja do druku

2008

Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku

w sprawie przeniesienia Wydziałów do nowych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2008 rok

Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2008r. z obszaru: kultura fizyczna , sport i turystyka.

Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2008r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem, w drodze bezprzetargowej.

Zarzadzenie nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 luty 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarzadzenie_nr_15_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_08_02_2008

ZARZĄDZENIE NR 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 07.03.2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie upoważnienia pracowników do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 11.03.2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow

Zarządzenie w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2008 roku

Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2008r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Pińczów

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008

Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczóww sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 25/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr 25/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr 26/a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr 26/a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 31 marca 2008

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 31 marca 2008

Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państaw i wojny

Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pińczowie

Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Młodzawach

ZARZĄDZENIE NR 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.04.2008r

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 kwietnia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 kwietnia 2008 roku.

Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 kwietnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 26 kwietnia 2008

Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 26 kwietnia 2008

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 02.05.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 maja 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w spółce „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2008

Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2008

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.05.2008

ZarządzenieBurmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 40 z 20 maja 2008 roku

Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania"

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia21.05.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania komisji w sprawie zagospodarowania Osiedla Gacki

ZARZĄDZENIE NR 45/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 10.06.2008 roku

w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

ZARZĄDZENIE NR 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06.2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 10.06.2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.06.2008 roku

Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.06.2008 roku

Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych przez pracowników samorządowych Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pińczowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 04.07.2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie przygotowania propozycji rozwiązań usprawniających rentowność spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie

ZARZĄDZENIE NR 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 28.07.2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008

Zarządzenie NR 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 27.08.2008 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 27.08. 2008 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.09.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza miasta i gminy Pińczów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza miasta i gminy Pińczów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r

w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”

Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.09.2008

Zarządzenie Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie okresu używalności elementów umundurowania strażnika miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.10.2008 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia24.10.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych, oraz ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.

ZARZĄDZENIE NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008

Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 20.11.2008

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.12.2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.12.2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.12.2008 roku

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.12.2008

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5356

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-10 12:40:42
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-12-28 14:26:08
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-07 10:01:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony