2011

Wersja do druku

2011

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)do prac

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) do pracy w komisji konkursowej.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZOZ w Pińczowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.12.2011roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2011 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2011 roku

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO Z GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO NA 2011 ROK.

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pińczowie obr.06.

Informacja O wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 23/12.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.04.2011r.- wiatraki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zmianie organizacji ruchu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.08.2011 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2011 roku

Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.12.2011 roku

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ MIESZKANIA Z GMINNEGO ZASOBU KOMUNALNEGO

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent-Kasjer Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent-Kasjer Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: referent – kasjer

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: referent – kasjer

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach

Wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 1453, 618/1, 1455, 1658, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, położonych na obrębie Chruścice, dla inwestycji polegającej na budowie linii niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej 15/04 kV w miejscowości Chruścice – gmina Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnego budowa linii N/N w Chruścicach

Wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 1453, 618/1, 1455, 1658, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, położonych na obrębie Chruścice, dla inwestycji polegającej na budowie linii niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej 15/04 kV w miejscowości Chruścice – gmina Pińczów.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Słabsza 13, 28-400 Pińczów wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000043682

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000203399

Informacja dotycząca kokursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Wodociągów Pińczowskich” Spółka z o.o. w Pińczowie

kokursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Wodociągów Pińczowskich” Spółka z o.o. w Pińczowie

Oferta Aeroklub Regionalny w Pińczowie

tryb pozakonkursowy

Informacja dotycząca kokursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Spółka z o.o. w Pińczowie

kokursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Spółka z o.o. w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań ko

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań komunalnych

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Gazyfikacja Gminy Pińczów etap 4

„Gazyfikacja gminy Pińczów – etap 4” dla budowy infrastruktury gazowej w mieście i gminie Pińczów w zakresie: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (układy Zasów, ZZU, słupki itp.) oraz stacji pomiarowej wraz z niezbędnymi układami technologicznymi, pomiarowymi i regulacyjnymi, zasilaniem energetycznym, instalacjami elektrycznymi, AKPiA i telemetrią, utwardzeniem terenu i drogą dojazdową oraz ogrodzeniem”.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

INFORMACJA WYBORCZA

INFORMACJA WYBORCZA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Szkoła Podstawowa w Bogucicach

Wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na salę dydaktyczną (sala muzyczna) w budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Bogucicach

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – etap 4

Gazyfikacja gminy Pińczów – etap 4” dla budowy infrastruktury gazowej w mieście i gminie Pińczów w zakresie: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (układy zasów, ZZU, słupki itp.) oraz stacji pomiarowej wraz z niezbędnymi układami tech-nologicznymi, pomiarowymi i regulacyjnymi, zasilaniem energetycznym, instalacjami elektrycznymi, AKPiA i telemetrią, utwardzeniem terenu i drogą dojazdową oraz ogrodzeniem”.

Obwieszczenie

Starosta Pińczowski

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – Zakład Szarbków

Wydana na rzecz SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 16 w Gliwicach, decyzja Nr PP.6733.4.2011.3 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrę-bie:  Chruścice, oznaczonych nr ewid.: 833/1, 1653;  Szarbków, oznaczonych nr ewid.: 362/2, 363/6, 366/3, 367/2, 370/2, 373/2, 379/2, 355/2; dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa instalacji zakładu w Szarbkowie” w zakresie rozbudowy instalacji energetycznej, gazowej i teletechnicznej,.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9446

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-02 10:26:29
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2010-12-31 08:04:56
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-31 08:04:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony