2004

Wersja do druku

Rejestr 2004 roku zawiera 105 zarządzeń

Zarządzenie Nr 1/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2004 roku

w sprawie wydzielenia środków na zadanie planowane do realizacji ze współfinansowaniem środków Programu SAPARD.

Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 stycznia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 3/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 stycznia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Zarządzenie Nr 5/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 7/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 9/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lutego 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 11/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lutego 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lutego 2004 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 14/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 lutego 2004 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 lutego 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 marca 2004 roku

zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 kwietnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 26/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 27/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 29/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 30/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 31/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie obowiązujących procedur związanych z wystawianiem decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 32/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 33/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 34/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 36/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przy naborze pracownika na stanowisko d/s obsługi spółek gminnych.

Zarządzenie Nr 37/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 38/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2004 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 maja 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 41/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 maja 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 maja 2004 roku

w sprawie obowiązku noszenia identyfikatorów przez wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 43/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 maja 2004 roku

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

Zarządzenie Nr 44/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie powołania osobowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania na terenie gminy Pińczów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Zarządzenie Nr 45/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 46/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 48/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 maja 2004 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli gotówki w kasie.

Zarządzenie Nr 49/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 50/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 czerwca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 51/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwca 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 54/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 lipca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 lipca 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 58/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lipca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 60/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 61/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 62/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 63/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 sierpnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 65/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 września 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 66/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 września 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 67/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 września 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 68/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 września 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 69/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 września 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 71/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2004 roku

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 72/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2004 roku

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 73/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2004 roku

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 75/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 września 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 76/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 września 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 77/04 z dnia 30 września 2004 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 77/04 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 78/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 79/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 81/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 października 2004 roku

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 82/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 83/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 84/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 85/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 października 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 86/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2005 roku z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych

Zarządzenie Nr 87/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2005 roku

Zarządzenie Nr 88/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2004 roku

w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 91/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 93/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 95/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 96/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 97/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - najmu

Zarządzenie Nr 98/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3998

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2004-06-09 10:45:17
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2004-09-06 13:11:28
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-06-23 11:57:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony