Urząd Stanu Cywilnego

Wersja do druku

procedury załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Uprzejmie informujemy, że środa jest dniem technicznym.

Przyjmowani są wyłącznie mieszkańcy z kartą zgonu.

 

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Rejestracja urodzenia dziecka

Zawarcie związku małżeńskiego

Rejestracja zgonu

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego

Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego

Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Zmiana nazwiska lub imienia

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydawanie Dowódów Osobistych

Wydawanie dowodów osobistych


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4473

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-03-25 09:55:29
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-03-25 12:04:51
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2021-12-01 10:56:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony