Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Wersja do druku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów;

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie jest Pani Agnieszka Sobota, e-mail: szaniecki@op.pl, tel. 41 357 32 29;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów statystycznych Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne obciążające Pani/Pana konto biblioteczne;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie. W przypadku nie korzystania z usług Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie przez okres 4 lat, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie. Brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odmowy korzystania z usług Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 744

Wprowadził(a) do systemu: Agnieszka Sobota, data: 2018-05-25 14:03:23
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-05-26 07:31:25
Ostatnia zmiana: Agnieszka Sobota, data: 2018-05-25 14:03:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony