Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Miejski w Pińczowie

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413573871-74, fax. 0413572645
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 1343

Data publikacji:
2012-09-10 11:35:47

Przedmiot: Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Pińczów w wysokości 3.862.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) o okresie spłaty 13 lat

Treść przetargu:
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 3.862.000,00 ZŁ

Załączone pliki
SIWZ_kredyt_3862000_2012rok.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kredyt 3 862 000,00 zł (SIWZ_kredyt_3862000_2012rok.doc - 147.968 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:40:52 Redaktor: Anna Nowak
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 1 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 39.936 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:45:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: Oferta na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Pińczów w kwocie 3.862.000,00 zł
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 2 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:47:32 Redaktor: Anna Nowak
Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 3 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:49:51 Redaktor: Anna Nowak
Opis: OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_kredyt_2012.xlsZałącznik nr 4 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_kredyt_2012.xls - 43.008 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:02:38 Redaktor: Anna Nowak
Opis: Harmonogram spłat kredytu długoterminowego
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 5 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:04:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: Projekt umowy nr..../2012 o kredyt długoterminowy
uchwala_nr_86_II_2012_RIO_w_Kielcach_z_dnia_20_lipca_2012.pdfUchwała Nr 86/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2012 r. (uchwala_nr_86_II_2012_RIO_w_Kielcach_z_dnia_20_lipca_2012.pdf - 682.666 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:15:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Pińczów
uchwala_nr_XXVI_205_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_dnia_27_czerwca_2012.pdfUchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r. (uchwala_nr_XXVI_205_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_dnia_27_czerwca_2012.pdf - 297.387 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:18:39 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 862 000,00 zł
uchwala_ Nr_XXVI_203_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_27_czerwca_2012.pdfUchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r. (uchwala_ Nr_XXVI_203_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_27_czerwca_2012.pdf - 142.788 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:22:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Sprawozdanie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_za_2011_rok.pdfSprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z wykonania budżetu za 2011 rok (Sprawozdanie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_za_2011_rok.pdf - 5975.813 KB)
Data publikacji: 2012-06-05 13:14:03 Redaktor: Anna Nowak
Opis: część opisowa
Bilans_z_wykonania_ budzetu_2011.pdfBilans z wykonania budżetu 2011- dobry (Bilans_z_wykonania_ budzetu_2011.pdf - 330.667 KB)
Data publikacji: 2012-06-12 12:31:06 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Bilans z wykonania budżetu 2011 - dobry
Uchwala_RIO_50_I_2012.pdfUchwała Nr 50/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012 r. (Uchwala_RIO_50_I_2012.pdf - 639.315 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 13:37:44 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2011 rok
NIP_Regon_Gmina_Pinczow.pdfZaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON (NIP_Regon_Gmina_Pinczow.pdf - 431.57 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 14:28:52 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie nadania numeru NIP i REGON
Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_Nr_XVIII_163_11.pdfUchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. (Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_Nr_XVIII_163_11.pdf - 417.993 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 14:33:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok
Uchwala_Rady_Miejskiej_Nr_XVIII_162_11.pdfUchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. (Uchwala_Rady_Miejskiej_Nr_XVIII_162_11.pdf - 227.833 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 14:37:15 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026
Rb_NDS_II_kw_2012.pdfSprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012 (Rb_NDS_II_kw_2012.pdf - 305.676 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 13:02:57 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012
Rb_Z_II_kw_2012.pdfSprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012 (Rb_Z_II_kw_2012.pdf - 380.781 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 13:04:56 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012
Rb_N_II_kw_2012.pdfSprawozdanie Rb-N za II kwartał 2012 (Rb_N_II_kw_2012.pdf - 335.725 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 13:06:39 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2012
Informacja_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_Gminy_za_I_polrocze_2012_roku.pdfInformacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku (Informacja_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_Gminy_za_I_polrocze_2012_roku.pdf - 7420.749 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 15:10:21 Redaktor: Anna Nowak
Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_za_I_polrocze_2012_rok.pdfInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 rok (Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_za_I_polrocze_2012_rok.pdf - 757.625 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 15:24:29 Redaktor: Anna Nowak
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - 3670.237 KB)
Data publikacji: 2012-09-26 11:20:13 Redaktor: Anna Nowak
Rb_N_IV_kw_2011r.pdfSprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2011 (Rb_N_IV_kw_2011r.pdf - 324.536 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 08:58:16 Redaktor: Anna Nowak
Wybor_Burmistrza_i_Skarbnika.pdfWybór Burmistrza i Skarbnika Gminy Pińczów (Wybor_Burmistrza_i_Skarbnika.pdf - 282.624 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 09:03:24 Redaktor: Anna Nowak
Odpowiedz_nr1_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_21_09_2012.pdfOdpowiedź nr 1 na pytanie Oferenta z dnia 21-09-2012 r. (Odpowiedz_nr1_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_21_09_2012.pdf - 1776.867 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 12:23:40 Redaktor: Anna Nowak
Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach_lub_stwierdzające_stan_zaleglosci.pdfZaświadczenie ZAS-W Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie (Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach_lub_stwierdzające_stan_zaleglosci.pdf - 575.178 KB)
Data publikacji: 2012-10-04 11:46:24 Redaktor: Anna Nowak
Opis: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Informacja_z_Zakladu_Ubezpieczen_Spolecznych.pdfInformacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Informacja_z_Zakladu_Ubezpieczen_Spolecznych.pdf - 144.651 KB)
Data publikacji: 2012-10-05 09:55:08 Redaktor: Anna Nowak
Odpowiedz_nr2_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_24_10_2012.pdfOdpowiedź nr 2 na pytanie Oferenta z dnia 24-10-2012 r. (Odpowiedz_nr2_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_24_10_2012.pdf - 180.271 KB)
Data publikacji: 2012-10-25 08:09:30 Redaktor: Anna Nowak
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kredyt_3862000.pdfOgłoszenie o idzieleniu zamówienia z dnia 27-11-2012 r. (Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kredyt_3862000.pdf - 375.123 KB)
Data publikacji: 2012-11-28 10:03:05 Redaktor: Anna Nowak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 851
Wprowadził do systemu: Anna Nowak, data: 2012-09-10 11:35:47
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-09-10 15:26:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu