Strona główna BIP
Urząd Miejski w Pińczowie - Biuletyn Informacji Publicznej www.pinczow.com.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ogłoszenia

Ogłoszenia
Przetargi
Archiwum przetargów

 Prawo lokalne

Baza Aktów Własnych
Statut Gminy Pińczów
Uchwały Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 Oświadczenia majatkowe

Władze Gminy
Radni Rady Miejskiej w Pińczowie
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 Rada Miejska

Kompetencje
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby Radnych

 Urząd Miejski

Dane teleadersowe
Sołectwa
Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Sprawy obywateli
Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Przyjęcia interesantów
Kontrole
Wybory i Referendum

 Majątek Gminy

Majątek Gminy Pińczów

 Jednostki organizacyjne gminy bez osobowości prawnej

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
Muzeum Regionalne w Pinczowie
archiwum - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie - archiwum
Jednostki oświatowe

 Jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłszenia
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
Wodociągi Pińczowskie
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

Wersja do druku

Zamawiający:
Urząd Miejski w Pińczowie
Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów
Kontakt:
tel. 0413573871-74, fax. 0413572645
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl


Załączone pliki
SIWZ_kredyt_3862000_2012rok.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kredyt 3 862 000,00 zł (SIWZ_kredyt_3862000_2012rok.doc - 147.968 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:40:52 Redaktor: Anna Nowak
Rb_NDS_II_kw_2012.pdfSprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012 (Rb_NDS_II_kw_2012.pdf - 305.676 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 13:02:57 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012
Rb_Z_II_kw_2012.pdfSprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012 (Rb_Z_II_kw_2012.pdf - 380.781 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 13:04:56 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012
Rb_N_II_kw_2012.pdfSprawozdanie Rb-N za II kwartał 2012 (Rb_N_II_kw_2012.pdf - 335.725 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 13:06:39 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2012
Informacja_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_Gminy_za_I_polrocze_2012_roku.pdfInformacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku (Informacja_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_Gminy_za_I_polrocze_2012_roku.pdf - 7420.749 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 15:10:21 Redaktor: Anna Nowak
Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_za_I_polrocze_2012_rok.pdfInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 rok (Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_za_I_polrocze_2012_rok.pdf - 757.625 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 15:24:29 Redaktor: Anna Nowak
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - 3670.237 KB)
Data publikacji: 2012-09-26 11:20:13 Redaktor: Anna Nowak
Rb_N_IV_kw_2011r.pdfSprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2011 (Rb_N_IV_kw_2011r.pdf - 324.536 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 08:58:16 Redaktor: Anna Nowak
Wybor_Burmistrza_i_Skarbnika.pdfWybór Burmistrza i Skarbnika Gminy Pińczów (Wybor_Burmistrza_i_Skarbnika.pdf - 282.624 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 09:03:24 Redaktor: Anna Nowak
Odpowiedz_nr1_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_21_09_2012.pdfOdpowiedź nr 1 na pytanie Oferenta z dnia 21-09-2012 r. (Odpowiedz_nr1_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_21_09_2012.pdf - 1776.867 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 12:23:40 Redaktor: Anna Nowak
Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach_lub_stwierdzające_stan_zaleglosci.pdfZaświadczenie ZAS-W Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie (Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach_lub_stwierdzające_stan_zaleglosci.pdf - 575.178 KB)
Data publikacji: 2012-10-04 11:46:24 Redaktor: Anna Nowak
Opis: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Informacja_z_Zakladu_Ubezpieczen_Spolecznych.pdfInformacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Informacja_z_Zakladu_Ubezpieczen_Spolecznych.pdf - 144.651 KB)
Data publikacji: 2012-10-05 09:55:08 Redaktor: Anna Nowak
Odpowiedz_nr2_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_24_10_2012.pdfOdpowiedź nr 2 na pytanie Oferenta z dnia 24-10-2012 r. (Odpowiedz_nr2_na_pytanie_Oferenta_z_dnia_24_10_2012.pdf - 180.271 KB)
Data publikacji: 2012-10-25 08:09:30 Redaktor: Anna Nowak
Uchwala_Rady_Miejskiej_Nr_XVIII_162_11.pdfUchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. (Uchwala_Rady_Miejskiej_Nr_XVIII_162_11.pdf - 227.833 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 14:37:15 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012-2026
Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_Nr_XVIII_163_11.pdfUchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. (Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_Nr_XVIII_163_11.pdf - 417.993 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 14:33:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 1 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 39.936 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:45:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: Oferta na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Pińczów w kwocie 3.862.000,00 zł
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 2 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:47:32 Redaktor: Anna Nowak
Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 3 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 11:49:51 Redaktor: Anna Nowak
Opis: OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_kredyt_2012.xlsZałącznik nr 4 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_kredyt_2012.xls - 43.008 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:02:38 Redaktor: Anna Nowak
Opis: Harmonogram spłat kredytu długoterminowego
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_kredyt_2012.docZałącznik nr 5 do SIWZ z września 2012 r. (Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_kredyt_2012.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:04:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: Projekt umowy nr..../2012 o kredyt długoterminowy
uchwala_ Nr_XXVI_203_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_27_czerwca_2012.pdfUchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r. (uchwala_ Nr_XXVI_203_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_27_czerwca_2012.pdf - 142.788 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:22:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
uchwala_nr_86_II_2012_RIO_w_Kielcach_z_dnia_20_lipca_2012.pdfUchwała Nr 86/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2012 r. (uchwala_nr_86_II_2012_RIO_w_Kielcach_z_dnia_20_lipca_2012.pdf - 682.666 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:15:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Pińczów
uchwala_nr_XXVI_205_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_dnia_27_czerwca_2012.pdfUchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r. (uchwala_nr_XXVI_205_12_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_dnia_27_czerwca_2012.pdf - 297.387 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 12:18:39 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 862 000,00 zł
Sprawozdanie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_za_2011_rok.pdfSprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z wykonania budżetu za 2011 rok (Sprawozdanie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_wykonania_budzetu_za_2011_rok.pdf - 5975.813 KB)
Data publikacji: 2012-06-05 13:14:03 Redaktor: Anna Nowak
Opis: część opisowa
Bilans_z_wykonania_ budzetu_2011.pdfBilans z wykonania budżetu 2011- dobry (Bilans_z_wykonania_ budzetu_2011.pdf - 330.667 KB)
Data publikacji: 2012-06-12 12:31:06 Redaktor: Elżbieta Wąsik
Opis: Bilans z wykonania budżetu 2011 - dobry
Uchwala_RIO_50_I_2012.pdfUchwała Nr 50/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012 r. (Uchwala_RIO_50_I_2012.pdf - 639.315 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 13:37:44 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2011 rok
NIP_Regon_Gmina_Pinczow.pdfZaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON (NIP_Regon_Gmina_Pinczow.pdf - 431.57 KB)
Data publikacji: 2012-09-10 14:28:52 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie nadania numeru NIP i REGON
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kredyt_3862000.pdfOgłoszenie o idzieleniu zamówienia z dnia 27-11-2012 r. (Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kredyt_3862000.pdf - 375.123 KB)
Data publikacji: 2012-11-28 10:03:05 Redaktor: Anna Nowak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 692
Utworzył: Anna Nowak, data utworzenia: 2012-09-10 11:35:47
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-09-10 15:26:15

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pińczowie redaguje: Marcin Kozłowski
tel. 412345233 fax. 412345101
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl