Wersja do druku

Zamawiający:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

Adres:
ul. Złota 7
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413572432, fax. 0413572711
E-mail:mgops@pinczow.com.pl
Strona www:

Numer ID: 2145

Data publikacji:
2016-10-25 12:18:12

Przedmiot: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki
w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Treść przetargu:

Załączone pliki
ogloszenie_20161025.docxOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ogloszenie_20161025.docx - 18.225 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:19:17 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów
SIWZ_20161025.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ_20161025.doc - 182.272 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:20:01 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 1 (Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_20161025.docx - 52.063 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:21:05 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Umowa – projekt
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 2 (Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_20161025.docx - 42.639 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:21:36 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: FORMULARZ OFERTOWY
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 3 (Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_20161025.docx - 20.119 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:22:48 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 4 (Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_20161025.docx - 22.327 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:23:26 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_20161025.docZałącznik Nr 5 (Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_20161025.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:24:13 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: WYKAZ DO PUNKTACJI - USŁUG WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_20161025.docZałącznik Nr 6 (Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_20161025.doc - 101.888 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:24:43 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: WYKAZ OSÓB
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_20161025.docZałącznik Nr 7 (Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_20161025.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:25:37 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 8 (Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_20161025.docx - 16.267 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:26:06 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 9 (Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_20161025.docx - 16.175 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:26:41 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: WYKAZ DO PUNKTACJI - WYKAZ OSÓB
Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_20161025.docxZałącznik Nr 10 (Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_20161025.docx - 20.715 KB)
Data publikacji: 2016-10-25 12:27:32 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: Oświadczenie wykonawcy
informacja_o_wynikach_20161104.docINFORMACJA O WYNIKACH (informacja_o_wynikach_20161104.doc - 45.568 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 14:33:09 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 135
Wprowadził do systemu: Grażyna Ciesiółkiewicz, data: 2016-10-25 12:18:12
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2016-10-25 12:33:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu