Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2161

Data publikacji:
2016-11-29 12:16:46

Przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki Wodociągi Pińczowskie w Pińczowie ”.

Treść przetargu:

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                Wodociągi Pińczowskie Sp. z o. o  ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 16.11.2016 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki Wodociągi Pińczowskie w Pińczowie ”.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.11.2016 r. o godz. 11:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

 Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów                w kryterium cena

Ilość punktów za udział energii pochodzącej z OZE

Łączna ilość punktów

3

ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

al. Kasztanowa 5, 52-125 Wrocław

tel 794 424 544                                                                     e-mail biuro@energiapolska.com.pl

60

40

100

Oferty pozostałych Wykonawców ocenione zostały następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów            w kryterium cena

Ilość punktów za udział energii pochodzącej z OZE

Łączna ilość punktów

1

Tauron Sprzedaż sp. z o.o

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

tel/fax 12 265 41 97 / 12 265 42 96

54,33

40

94,33

2

PGE Obrót S.A

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al.Marsz.J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko –Kamienna

fax 41 252 68 01

58,09

40

 

 

98,08

 

 

4

Barton Energia sp. z o.o

Al. Krakowska 48

05-090 Janki, Raszyn

tel/fax 22 797 33 28, 512 043 657

reprezentowana przez

Doradztwo Prawne VIS LEGE

ul. Chmielna 38

96-300 Żyrardów

58,35

40

98,35

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 06.12.2016 r.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

Załączone pliki
informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyWP.pdf (informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyWP.pdf - 224.125 KB)
Data publikacji: 2016-11-29 12:21:37 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 114
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2016-11-29 12:16:46
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2016-11-29 12:27:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu