Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2167

Data publikacji:
2016-12-07 15:17:14

Przedmiot: INFORMACJA


o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 30.11.2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

 

 o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 30.11.2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  30.11.2016 r.  o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Lp.

Nr ewid.

Nierucho-mości

Powierz.

grutu w m2

Położenie

Nierucho-mości

Nr księgi

wieczy-stej

Opis

nierucho-mości

Przeznacze-nie nierucho-mości

Cena wywoła-wcza czynszu dzierżawne-go w zł

Cena osiągnię-ta

w zł

Dzierża-wca

1.

Część dz. nr 272/1

 

Część dz. nr 272/1

2374

 

 

 

200

Podłęże

obr.26

KI1P/

00020847/6

 

Nierucho-mość

gruntowa

 

Działalność

rolnicza

 

 

Działalność gospodarcza

162,87

(Brutto)

miesięcznie

 166,00

(brutto)

miesię-cznie

Chrobot

Zbigniew

2.

Część dz. nr 357/1

3081

Podłęże

obr.26

KI1P/

00029564/1

Nierucho-mość

gruntowa

Działalność rolnicza

46,20

rocznie

502,00

rocznie

Chrobot

Zbigniew

                                             

 

 

Do przetargu na wydzierżawienie nieruchomości z pozycji 1 przystąpił jeden uczestnik natomiast na wydzierżawienie nieruchomości z pozycji 2 przystąpiło dwóch uczestników. Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 07.12.2016r  do 14.12.2016 r.

                                                                                                          Z up.BURMISTRZA

                                                                                                          mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                                          Zastępca Burmistrza

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 140
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2016-12-07 15:17:14
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2016-12-07 15:21:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu