Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2181

Data publikacji:
2017-01-19 07:14:28

Przedmiot: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Treść przetargu:

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Zgodnie z art. 67  ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że Gmina Pińczów  ul. 3 Maja 10,  28 -400 Pińczów zamierza zawrzeć umowę na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczowa oraz w Gackach – osiedle.  Zakres zadania obejmuje:

- utrzymanie zieleni i czystości na zieleńcach

- nasadzanie roślin jednorocznych i wieloletnich i ich pielęgnacja

- utrzymanie żywopłotów i pielęgnacja drzew

- utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych oraz w parku na osiedlu w Gackach

- nadzór i konserwacja fontanny w Parku Miejskim w Pińczowie

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 134 259,25 zł netto  + 8% VAT

Umowa będzie zawarta z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie  ul. Słabska 13 ,28-400 Pińczów , na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 12 Ustawy.

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy ponad 90% działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Zamawiającego lub przez inna osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę oraz nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 W związku z czym zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 67 ust 1 pkt 12 lit b i c.

Planowany termin realizacji zamówienia od 03.02.2017 do 31.12.2017 roku.

Gmina nie zamierza opublikować  powyższej informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                              ZASTĘPCA  BURMISTRZA

 

 

 

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 220
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-01-19 07:14:28
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-01-19 07:29:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu