Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2182

Data publikacji:
2017-01-19 10:27:54

Przedmiot: I N F O R M A C J A
o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 10.01.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 10.01.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 10.01.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozubów obręb 15, oznaczonej jako działka nr 191 o powierzchni 200 m2. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KI1P/00020928/8.

Cena wywoławcza nieruchomości:  3.000,00 zł + VAT

Cena osiągnięta: 3.030,00 zł + VAT

Nabywca nieruchomości: Waldemar i Małgorzata małż. Pawlik

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpił 1 uczestnik.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 17.01.2017 r. do 24.01.2017r.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 168
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-01-19 10:27:54
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-01-19 10:40:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu