Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2183

Data publikacji:
2017-01-24 11:41:32

Przedmiot: Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o w Pińczowie , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Treść przetargu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o w Pińczowie , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przetarg nieograniczony na zadanie „ Rozbudowa                  i przebudowa oczyszczalni ścieków                                           w Pińczowie”

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

18 500 000,00

III

2.

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”

Usługa

przetarg nieograniczony

280 000,00

II

3.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedem Źródeł          i ul. Grodziskowa w Pińczowie

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

100 000,00

II

 

Załączone pliki
planzamowien2017WP.pdf (planzamowien2017WP.pdf - 206.64 KB)
Data publikacji: 2017-01-24 11:47:48 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 170
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2017-01-24 11:41:32
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-01-27 12:26:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu