Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2189

Data publikacji:
2017-02-28 08:51:18

Przedmiot: INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 21 luty 2017r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

 

 o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 21 luty 2017r.  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  21 luty 2017r. o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy: 

Lp

Nr ewid.

nierucho-mości

Powierz.

grutu w m2

Przezna-czenie nierucho-mości

Nr księgi

wieczy-stej

Opis

nierucho -mości

Położenie

nierucho-mości

Cena wywoła-wcza czynszu dzierżawne-go w zł

Cena osiągnię-ta w zł

Dzierża-wca

1.

Część działki

 nr 357

 

2850

 

 

 

150

Działalność

rolnicza

 

 

Działalność gospodarcza

KI1P/

00029564/1

 

Nierucho-mość

gruntowa

 

Podłęże

obr.26

 

 

123,48

(Brutto)

miesięcznie

 125,48

(brutto)

miesię-cznie

Jurzyński Rafał

 

 

 

 

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 28.02.2017r.  do 07.03.2017 r.

 

B U R M I S T RZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 138
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-02-28 08:51:18
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-02-28 08:54:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu