Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2198

Data publikacji:
2017-03-27 14:28:56

Przedmiot: I N F O R M A C J A

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.03.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.03.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 20.03.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Zagość obręb 23, oznaczonej jako działka nr 232 o powierzchni 4400 m2. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KI1P/00028593/6.

Cena wywoławcza nieruchomości:  5.000,00 zł

Cena osiągnięta: 40.500,00 zł

Nabywca nieruchomości: Przemysław i Małgorzata małż. Karcz

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpiło 2 uczestników.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 27.03.2017 r. do 03.04.2017r.

 

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 159
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-03-27 14:28:56
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-03-27 15:28:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu