Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2224

Data publikacji:
2017-05-25 08:12:52

Przedmiot: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0227/16-00 z dnia 20.04.2017r

Treść przetargu:
Pińczów 23.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na: Na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0227/16-00 z dnia 20.04.2017r. Zamawiający Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160 informuje, że w wyznaczonym na realizację w/w zadania wpłynęła 1 oferty Lp Nazwa oferenta kwota brutto zawarta w ofercie [zł] 1 PPHU LIR Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg NIP 5781179389 19 538,00 Komisja w składzie: 1. Zdzisław Chrobot 2. Anna Guzik 3. Patrycja Żeromińska-Wołowiec Dokonała oceny otrzymanych ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania oferta PPHU LIR Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg NIP 5781179389 została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin realizacji zamówienia to 19.06.2017. Umowa na udzielenie wyżej wymienionego zamówienia zostanie zawarta w ustalonym terminie.

Załączone pliki
informacja_gpois.pdf (informacja_gpois.pdf - 228.522 KB)
Data publikacji: 2017-05-25 08:15:21 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 97
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2017-05-25 08:12:52
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-05-25 08:26:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu