Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2250

Data publikacji:
2017-06-19 12:28:28

Przedmiot: Informacja z otwarcia ofert przetargu na zadanie "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 7 Źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie".

Treść przetargu:

 

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert  przetargu na „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w                    ul. 7 Źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie”. Otwarcie ofert w dniu 19.06.2017 godz. 11 15.                  W wyniku ogłoszenia o przetargu na realizację przedmiotowego zadania wpłynęły w terminie następujące oferty:

 

Lp

 

Nazwa Oferenta

Cena brutto

 

Termin wykonania

 

Okres rękojmi

1.

Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp. j.                     ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

 

   118 080,00

 

18.08.2017

60 miesięcy

 

 

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania to:  125 000 zł  brutto

 

 

Oferenci w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy PZP zał. nr 5 do SIWZ.

Obowiązek ten dotyczy również Oferentów, którzy taką informację dostarczyli wraz z ofertą

Załączone pliki
Informacja_otwarcie_7_zrodel.pdf (Informacja_otwarcie_7_zrodel.pdf - 198.524 KB)
Data publikacji: 2017-06-19 12:29:37 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 107
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2017-06-19 12:28:28
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-06-19 12:31:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu