Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2282

Data publikacji:
2017-07-25 09:32:42

Przedmiot: INFORMACJA
o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Treść przetargu:

INFORMACJA

 o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

 Komisja przetargowa przeprowadziła w dniu  18.07.2017 r.  o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Pińczowie obręb 13 oznaczonej jako działki nr 505/8 i nr 505/9 o łącznej powierzchni 545 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KI1P/00021549/4.

Cena wywoławcza nieruchomości:  250.000,00 zł

Cena osiągnięta: 252.500,00 zł

Nabywca nieruchomości: Zbigniew i Barbara małż. Cichońscy

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpił 1 uczestnik.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 25.07.2017 r. do 01.08.2017 r.

 

 

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 123
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-07-25 09:32:42
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-07-25 09:36:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu