Wersja do druku

Zamawiający:

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

Adres:
ul. 1 Maja 5a
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413572884, fax. 0413577671
E-mail:gm2sekretariat@go2.pl
Strona www:

Numer ID: 2284

Data publikacji:
2017-07-25 10:43:12

Przedmiot: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE p. n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

                                                                                                                                                                    Pińczów, dnia 25.07.2017 r.

 

Zamawiający:                                                                                                      

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

ul.1-go Maja 5A

tel. 041 35- 728-84

fax : 041 35-728-84

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE                       p. n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów   w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 14.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.gminy.com.pl/pinczow oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych na zadanie                       pn.:„ Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

 POWÓD UNIEWAŻNIENIA:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) - cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                                                              Gimnazjum Nr 2

                                                                                                                                              mgr Sławomir Spaczyński

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 87
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2017-07-25 10:43:12
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-07-25 11:41:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu