Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2293

Data publikacji:
2017-08-01 13:22:33

Przedmiot: INFORMACJA

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 1 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 1 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  01.08.2017 r. o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, dotyczący  sprzedaży nieruchomości położonej w Gackach-Osiedle obr. 18 Leszcze, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 78/1 o powierzchni 615m2, zabudowanej budynkiem po byłym ośrodku zdrowia oraz budynkiem garażowym. Nieruchomość posiada księgę wieczysta Nr KI1P/00026491/7.

Cena wywoławcza nieruchomości - 190 000,00 zł

Przetarg z uwagi na brak wpłaty wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 01.08.2017r. do 07.08.2017 r.

 

   BURMISTRZ         

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 141
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-08-01 13:22:33
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-08-01 13:24:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu