Wersja do druku

Zamawiający:

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

Adres:
ul. 1 Maja 5a
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413572884, fax. 0413577671
E-mail:gm2sekretariat@go2.pl
Strona www:

Numer ID: 2296

Data publikacji:
2017-08-03 14:14:11

Przedmiot: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45
Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 , fax : 04135-728-84
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

                                                         PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1.Przedmiot postępowania „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym  2017/2018 w formie biletów miesięcznych ” prowadzony przez Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie ,  ul. 1-go Maja 5A

2. W dniu 03.08.2017r. Przewodnicząca Komisji Przetargowej bezpośrednio przed otwarciem ofert podała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 196.540,00zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych ) ,a następnie publicznie dokonała otwarcia złożonych ofert.

3. Wpłynęło 3  oferty.

4.Wszystkie oferty wpłynęły w terminie tj. do dnia 03.08.2017 r do godz.9.30

5.Po otwarciu ofert członkowie Komisji Przetargowej w składzie:

1.   Przewodniczący – Hanna Mitka - Marszalik

2.   członek komisji  – Guzikowska Agnieszka

3.   członek komisji –  Giereś Anna

4.   członek komisji – Błaszczyk Małgorzata

Złożyli oświadczenie w trybie art.17.ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2015 r poz.2164)

6.Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

 „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym  2017/2018 w formie biletów miesięcznych ” prowadzony przez Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, ul. 1-go Maja 5A.                  

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota  oferty

Brutto ( w zł. )na cały rok szkolny 2017/2018

Serwis- czas podstawienia pojazdu zastępczego

Warunki płatności

1

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

„DREWGRÓD” Blacha Mirosław

Marianów 7, 28-440 Działoszyce

220.505,20 zł.

( całość zadania)

 -

Zgodnie w SWIZ

2

MAT-BUS Michał Warzecha, Bogucice II Szosa 25a, 28-400 Pińczów

       206.306,10 zł.                     ( całość zadania )

do 15 minut

Zgodnie z SWIZ

3

MONI –BUS Warzecha Monika , Bogucice II, Szosa 26 , 28-400 Pińczów

213.393,00 zł.

( całość zadania )

do 15 minut

Zgodnie z SWIZ

 

                                                                                               

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                    Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

                                                                                                                               mgr  Spaczyński Sławomir

 

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 123
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2017-08-03 14:14:11
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-08-03 14:34:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu