Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Szkół w Pińczowie

Adres:
7 Źródeł
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573891, fax. 413573891
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2298

Data publikacji:
2017-08-04 09:09:46

Przedmiot: Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45
Reprezentowanym przez: Zespół Szkół w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.7 Źródeł 7,
tel. 41 35- 724-44, fax : 41 35-738-91
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.:
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

Pińczów, dnia 04.08.2017 r.

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.:
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zespół Szkół w Pińczowie zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. , że w dniu 03.08.2017 r. o godzinie 09.15 dokonano jawnego otwarcia złożonych w terminie ofert na zadanie pn: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”


W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferta MONI-BUS, Warzecha Monika 28-400 Pińczów Bogucice II Szosa 26 została wybrana jako najkorzystniejsza, gdyż w ogólnej punktacji uzyskała największą liczbę 100 punktów. Umowa na udzielenie wyżej wymienionego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w niniejszym postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

L.p.
WykonawcaKryterium

Cena brutto


Kryterium

Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego
Łączna punktacja

1.

AMPIR

Elżbieta Czesak – Helińska

ul. Darwina 19/29

43 – 100 Tychy


56,67


40,00


96,67

2.

MAT BUS

Warzecha Michał

Bogucice II Szosa 25A

28-400 Pińczów


57,14


40,00


97,14

3.

MONI BUS

Warzecha Monika

Bogucice II Szosa 26

28-400 Pińczów


60,00


40,00


100


DYREKTOR

Zespołu szkół w Pińczowie

mgr Mirosław Madej


Załączone pliki
scan1.pdf (scan1.pdf - 1430.695 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 09:11:22 Redaktor: Łukasz Górczyński
scan2.pdf (scan2.pdf - 2048.471 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 09:11:40 Redaktor: Łukasz Górczyński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 129
Wprowadził do systemu: Łukasz Górczyński, data: 2017-08-04 09:09:46
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-08-04 09:57:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu