Wersja do druku

Zamawiający:

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

Adres:
ul. 1 Maja 5a
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413572884, fax. 0413577671
E-mail:gm2sekretariat@go2.pl
Strona www:

Numer ID: 2302

Data publikacji:
2017-08-09 11:53:10

Przedmiot: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45
Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 , fax : 04135-728-84
INFORMACJA O WYNIKACH
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. :
„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

                                                                                                                       Pińczów dnia  09 sierpień  2017r.

Informacja o wynikach

Gimnazjum Nr 2  w Pińczowie z siedzibą ul. 1 Maja 5A , 28 – 400 Pińczów  informuje iż w dniu 03.08.2017r. o godz.10.00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług  w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych ”

            W postępowaniu wpłynęło 3 oferty.

            Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną  z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów kryterium cena

Kryterium

Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna punktacja  

1

Firma Handlowo-Usługowo                                     -Produkcyjna „ DREWGRÓD ”Blacha Mirosława , Marianów 7,                               28-440 Działoszyce

55,80

-

55,80

2

MAT-BUS Michał Warzecha

28-400 Pińczów , Bogucice II Szosa 25a

60,00

40

100

3

„MONI-BUS” Warzecha Monika

28-400 Pińczów ,Bogucice II Szosa 26

57,60

40,00

97,60

 

Umowa na udzielenie wyżej wymienionego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie   5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                      

                                                                                                DYREKTOR

                                                                                               Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie    

                                                                                                mgr Sławomir Spaczyński   

 

 

 


                                                                                                                 


Załączone pliki
Image (280).tif (Image (280).tif - 23868.412 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 12:13:23 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 144
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2017-08-09 11:53:10
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-08-09 12:20:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu