Wersja do druku

Zamawiający:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail:sekretariat@szozpinczow.pl
Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2303

Data publikacji:
2017-08-10 10:00:58

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony do zadania p.n.:"„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej”

Treść przetargu:

Pińczów dnia  10 sierpnia 2017r

Znak sprawy : SZOZ .250.17

Informacja o wynikach

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6  informuje iż w dniu 24.07.2017r o godz.10.15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o.  i energii elektrycznej   

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważna  z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów kryterium cena

Ilość punktów kryterium gwarancja

Ilość punktów kryterium zatrudnienie pracowników w pełnym wymiarze

Łączna ilość punktów

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22

28 – 100 Busko Zdrój

60

20

20

 

 

100

2

Sell – Bud Inwest s.c

ul. Wincentego Witosa 65

25 – 561 Kielce

50,84

20

12

 

82,84

3

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

Ocisęki 87

26 – 035 Raków

58,79

20

20

 

98,79

Umowa z wymienionymi wykonawcami zostanie podpisana po dniu 18 sierpnia 2017r

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                           Marcin Wojniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 118
Wprowadził do systemu: Anna Jurewicz, data: 2017-08-10 10:00:58
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-08-10 10:41:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu