Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2326

Data publikacji:
2017-09-19 14:42:25

Przedmiot: INFORMACJA
o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  19.09.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchom.

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł

Cena osiągnięta

w zł

Nabywca nieruchom.

1.

485/14

KI1P/000

23216/5

1648

Leszcze

obr.18

43.000,00

+ VAT

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

2.

485/15

KI1P/000

23216/5

1666

Leszcze

obr.18

43.000,00

+ VAT

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

3.

485/16

KI1P/000

23216/5

1479

Leszcze

obr.18

38.000,00

+ VAT

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 

Na przetarg dot. sprzedaży nieruchomości z pozycji 1-3 wpłynęło po jednej kwocie wadium. Z uwagi na nieobecność zainteresowanych, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 19.09.2017r. do 26.09.2017 r.

Z up. BURMISTRZA                      

mgr inż. Marek Zatorski        

ZASTĘPCA BURMISTRZA          

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 145
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-09-19 14:42:25
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-09-19 14:53:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu