Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2355

Data publikacji:
2017-10-10 14:00:57

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów, Brzeście

Treść przetargu:
                                                

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych wewnętrznych położonych w miejscowościach: Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów i Brzeście. Zamówienie składa się z IV części.

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

I.                              „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Dolnych”

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyżanowicach Dolnych na odcinku długości 126m, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1, w obr. 16 Krzyżanowice Dolne wraz z połączeniem z drogą powiatową Nr 0070T Pasturka-Kowala-Krzyżanowice-Leszcze-Zagość-Skotniki, na dz. o nr ewid. 16 w obr. 16 Krzyżanowice Dolne i na dz. o nr ewid. 18 w obr. 17 Krzyżanowice Średnie.

 

2)      Zakres robót:

-      wykonanie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 500mm (wymiana);

-      wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. zmienna od 4,0m do 3,0m ;

-      wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m – warstwa wyrównawcza gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m – 0,3m, gr. 6,0cm;

 

II.                             „Przebudowa dróg w Kowali”.

1)    Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 100, w obr. 14 Kowala, o długościach:  70m i 56m;

 

2)    Zakres robót:

Droga wewnętrzna 1 – odcinek dł. 70,0m:

-           wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. 4,0m;

-           wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m – warstwa wyrównawcza gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-           wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

 

Droga wewnętrzna 2 – odcinek dł. 59,0m

-           wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. 4,7m;

-           wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,7m – warstwa wyrównawcza gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

 

III.                          „Przebudowa drogi w miejscowości Skrzypiów”

1)      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 77, w obr. 30  Skrzypiów, o długości: 151m;

 

2)      Zakres robót:

Odcinek drogi A-B o długości 40,0m:

-      wykonanie nakładki asfaltowej szer. 4,0m ,  gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

 

Odcinek drogi B-C o długości 111,0m

-      wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. 5,0m;

-      wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 4,0m – warstwa wiążąca gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

-      utwardzenie 4 szt. zjazdów kruszywem kamiennym

-      regulacja studzienek kanalizacyjnych

IV  Przebudowa drogi w miejscowości Brzeście

1)       Przebudowa drogi wewnętrznej w Brześciu na działce o nr ewid 372 o dł.  220,00 mb

2)       Zakres robót:

-      wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. 4,5m;

-      wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m – warstwa wiążąca gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

-      utwardzenie 12 szt. zjazdów kruszywem kamiennym

3.         Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar robót (załącznik nr 1a-1c) i lokalizacja na mapie (załącznik nr 2a-2c) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3).

 

Załączone pliki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_KKSB.pdfZaproszenie (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_KKSB.pdf - 1601.649 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:02:53 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.1a_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Krzyzanowice.pdfZal 1a (Zal.1a_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Krzyzanowice.pdf - 193.149 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:03:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.1b_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Kowala.pdfZal 1b (Zal.1b_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Kowala.pdf - 108.992 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:03:39 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.1c_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Skrzypiow.pdfZal 1c (Zal.1c_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Skrzypiow.pdf - 204.904 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:04:11 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.1d_przedmiar_kosztorys_Brzescie.pdfZal 1 d (Zal.1d_przedmiar_kosztorys_Brzescie.pdf - 194.174 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:04:28 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.2a_lokalizacja_na_mapie-Krzyzanowice.pdfZal 2a (Zal.2a_lokalizacja_na_mapie-Krzyzanowice.pdf - 716.352 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:04:47 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.2b_lokalizacja_na_mapie_Kowala.pdfZal 2b (Zal.2b_lokalizacja_na_mapie_Kowala.pdf - 1358.646 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:05:06 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal.2c_lokalizacja _na_mapie_Brzescie.pdfZal 2c (zal.2c_lokalizacja _na_mapie_Brzescie.pdf - 40.571 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:05:35 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal.2d_lokalizacja_ na_mapie_Skrzypiow.pdfzal 2d (zal.2d_lokalizacja_ na_mapie_Skrzypiow.pdf - 1153.133 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:09:51 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.3_STWiOR.doczal.3 (Zal.3_STWiOR.doc - 974.848 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:10:36 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.4_formularz_oferty.doczal.4 (Zal.4_formularz_oferty.doc - 84.992 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:11:01 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal.5_wzor_umowy.doczal.5 (Zal.5_wzor_umowy.doc - 53.248 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 14:11:21 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 118
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-10-10 14:00:57
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-10-10 14:21:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu