Archiwalne wersje:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót