Wersja do druku

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

Adres:
ul. Batalionów Chłopskich 173
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 0413573865, fax. fax. 0413573865
E-mail:biuro@pecpinczow.pl
Strona www: www.pecpinczow.pl

Numer ID: 2370

Data publikacji:
2017-10-19 14:10:40

Przedmiot: Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”

Treść przetargu:

W związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zadania pn. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1. Na trasie sieci ciepłowniczej występują drzewa nieuwzględnione w projekcie lub niemożliwe do pozostawienia. Kto ponosi odpowiedzialność za wycinkę drzew?.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem punktu 3.3, który brzmi: Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i nie jest podstawą do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Jak z powyższego wynika odpowiedzialność za ewentualne wystąpienie konieczności usunięcia drzew i krzewów leży po stronie Oferenta.

Pytanie 2. W projekcie zaznaczono włączenie w wymiennikowniach sieci ciepłowniczej. Gdzie leży granica wymiany instalacji?

Odpowiedź: Instalację należy doprowadzić do kolektorów zbiorczych zasilania i powrotu znajdujących się w wymiennikowniach .

Pytanie 3. Wymagania co do właściwości pianki podane w SIWZ oraz projekcie budowlanym są różne. Proszę o jednoznaczne określenie, które wymagania mają spełniać materiały preizolacyjne. Kiedy należy przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne materiałów?.

Odpowiedź: Pianka użyta do realizacji przedmiotu zamówienia winna spełniać warunki określone w SIWZ. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne materiałów będą żądane od Oferentów w drugim etapie postępowania oraz zgodnie z § 8.5 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 104
Wprowadził do systemu: Joanna Wieczorek, data: 2017-10-19 14:10:40
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-10-19 14:13:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu