Wersja archiwalna z dnia 2017-11-14 10:13:30
Zamawiający:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
Adres:
ul. Złota 7
28-400 Pińczów
Kontakt:
tel. 0413572432, fax. 0413572711
E-mail:mgops@pinczow.com.pl
Strona www:

Załączone pliki
SIWZ_20171030.docSIWZ (SIWZ_20171030.doc - 182.784 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:52:17 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 1: Wzór umowy (Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_20171030.docx - 52.238 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:53:07 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 2: Formularz oferty (Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_20171030.docx - 14.475 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:53:36 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_20171030.docx - 11.294 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:54:05 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia (Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_20171030.docx - 12.555 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:54:38 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_20171030.docZałącznik nr 5: Wykaz usług – do punktacji (Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_20171030.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:55:09 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_20171030.docZałącznik nr 6. Wykaz osób (Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_20171030.doc - 58.368 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:55:38 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_20171030.docZałącznik nr 7: Wykaz usług (Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_20171030.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:56:06 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 8: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_20171030.docx - 16.34 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:56:38 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 9: Wykaz osób – do punktacji (Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_20171030.docx - 10.451 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:57:19 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 10: Oświadczenie o niezaleganiu (Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_20171030.docx - 11.72 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:58:16 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
informacja_o_wynikach_20171114.docINFORMACJA O WYNIKACH (informacja_o_wynikach_20171114.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2017-11-14 10:11:52 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 143
Wprowadził do systemu: Grażyna Ciesiółkiewicz, data: 2017-10-30 11:50:39
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-10-30 11:59:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu
Powrót