Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2380

Data publikacji:
2017-11-07 08:34:28

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Treść przetargu:

Pińczów dnia 07 listopada 2017r

Znak: IPP V. 271/17/P.F

 

 

                                                            

                                                           

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie” w ramach Funduszu Sołeckiego   w miejscowości Mozgawa.  W ofercie proszę  o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie” w miejscowości Mozgawa . Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego  w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 15.11.2017r r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 15.11.2017 r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 15 grudnia. 2017r

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena 100%

W Załączeniu przesyłam:

-kosztorys nakładczy

 - przedmiar

- projekt

-formularz ofertowy

 Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

Załączone pliki
Przedmiar_osiwtlenie_Mozgawa_2.pdfprzedmiar (Przedmiar_osiwtlenie_Mozgawa_2.pdf - 784.112 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 08:35:05 Redaktor: Przemysław Fatyga
Mapa_oswietlenie_Mozgawa_2.pdfmapa (Mapa_oswietlenie_Mozgawa_2.pdf - 1408.947 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 08:35:26 Redaktor: Przemysław Fatyga
Projekt_oswietlenie_Mozgawa_2.pdfProjekt (Projekt_oswietlenie_Mozgawa_2.pdf - 7720.972 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 08:36:10 Redaktor: Przemysław Fatyga
oferta_oswietlenie_Mozgawa_2.docOferta (oferta_oswietlenie_Mozgawa_2.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 08:36:34 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_Mozgawa_2.pdfZaproszenie (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_Mozgawa_2.pdf - 438.155 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 09:06:31 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 118
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-11-07 08:34:28
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-11-07 13:57:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu