Wersja do druku

Zamawiający:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail:sekretariat@szozpinczow.pl
Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2385

Data publikacji:
2017-11-13 13:11:30

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż samochodu typu karetka transportowa.

Treść przetargu:

Pińczów dnia 13 listopada 2017r

 

 

 

  

                                    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6, 28 – 400 Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż samochodu typu Karetka Transportowa .

W ofercie należy uwzględnić następujące wymagania techniczne zamawiającego: zal. nr 1

 Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2017r.

W ofercie proszę o podanie ceny brutto.

Oferent musi być złożona  na  formularzu ofertowym. ( zał. nr 2)

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, ( lub drogą elektroniczną)  na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem Oferta cenowa na dostawę samochodu typu karetka transportowa”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Klasztorna 6, 28 – 400 Pińczów           (sekretariat) lub przesłać pocztą na w/w adres lub  drogą elektroniczną na adres ksiegowosc@szozpinczow.pl do dnia 17 listopada 2017 r do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2017 r. godz. 9.15 w  siedzibie Zamawiającego                   w Pińczowie ul. Klasztorna 6, 28 – 400 Pińczów (świetlica)

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zał.1 wymagania techniczne

Zał. 2 druk ofertowy

                                                                                                                                                     Dyrektor


Załączone pliki
zal.1_Wymagania_techniczne_SZOZ_ambulans.docxzal.1 (zal.1_Wymagania_techniczne_SZOZ_ambulans.docx - 16.508 KB)
Data publikacji: 2017-11-13 13:12:32 Redaktor: Anna Jurewicz
zal.2_oferta_SZOZ_ambulasn.doczal.2 (zal.2_oferta_SZOZ_ambulasn.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2017-11-13 13:12:44 Redaktor: Anna Jurewicz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 97
Wprowadził do systemu: Anna Jurewicz, data: 2017-11-13 13:11:30
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-11-13 14:42:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu